Política de privacitat

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?

 • Identitat: Associació Mèdica de Catalunya
 • Domicili social: Pau Claris 115, 4rt. 4a. 08009 Barcelona
 • CIF: 43692654Z
 • Telèfon: 932187249
 • Correu electrònic: info@sunyer-advocats.com
 • Contacte: ANDREU SUNYER BELLIDO
 • Nom del domini: amedicacat.cat

Finalitats – Amb quines finalitats tractem les vostres dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que tractarem les dades que ens facilites per:

 • Gestionar la contractació de serveis que facis a través de la Plataforma, així com la facturació i entrega corresponent.
 • Atendre i respondre dubtes, reclamacions o peticions dinformació o serveis.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, a Associació Mèdica de Catalunya, d’ara endavant AMC, gestionem les categories de dades següents:

 • Dades identificatives.
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Això no obstant, AMC podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que desitja fer. Finalment, les dades es podran fer servir per donar compliment a les obligacions legals aplicables a AMC.

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?

AMC conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris – A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les vostres dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a AMC, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

AMC ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a AMC, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal, a Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis i les administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la informació – Quines mesures de seguretat implantem per protegir les teves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa es duran a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors d’AMC.
 • Encriptació de la informació als propis servidors d’AMC.
 • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en què AMC compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzat atenent el compromís d’AMC amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a AMC estem tractant dades personals que et concerneixin, o no. Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular , podràs oposar-te al tractament de les teves dades. AMC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu adreçar-vos a info@sunyer-advocats.com.

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

Modificació de la política de privacitat

AMC podrà modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions al Lloc Web. En qualsevol cas, AMC comunicarà amb avís previ les modificacions de la present política que afectin els usuaris per tal que puguin acceptar-les.

Aquesta Política de Privadesa es troba actualitzada a data 03/12/2021 AMC (Espanya). Tots els drets reservats.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies.