El Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona ha dictat Interlocutòria de data 17 de maig de 2010, per la que acorda atorgar al metges recurrent (membre de l’Associació Mèdica de Catalunya) una mesura cautelar de suspensió de resolució de l’Institut Català de la Salut per la que després d’un reingrés per excedència, va ser obligat a sotmetre’s a un règim de dedicació de 36 hores setmanals.