Fer-se membre

    Dades Personals

    Dades Professionals


    L’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya els informa que aquestes dades s’incorporaran al fitxer que l’Associació té inscrit en el registre general de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l’entitat. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de l’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya (Plaça Narcís Oller, 7, Baixos – 08006 Barcelona). L’Associació Mèdica i Facultativa de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.